Czas zabawy i nauki

FURIA KUGA ROTT przed świętami zakończyła edukację w psim przedszkolu HITT DOG. Poznała elementy szkolenia z zakresu posłuszeństwa, zabawy na torze przeszkód, zaprzyjaźniła się z psimi maluchami. Kolejny etap w edukacji FURII, to zajęcia idywidualne z posłuszeństwa, handling (przygotowanie do wystaw), a kiedy wymieni wszystkie mleczaki, zacznie trening z obrony.